Nutri Flora – Canine

Bağırsaklar antikor üreten hücrelerin %90’ını ve bağışıklık sisteminin koruyucu hücrelerinin %70’ten fazlasını içerir. Bağırsaklarda oluşan herhangi bir sorun nedeniyle bu hücrelerin üretiminde aksama olur ve bağışıklık sistemi zayıflar. Böylelikle dostlarımız hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelir. Bağışıklık sisteminin korunması için bazı özel probiyotiklerin kullanılması önemlidir.

Nutri Flora – Canine

Kedi ve Köpekler için Probiyotik ve Prebiyotik Takviyesi

Kedi ve köpeklerdeki sindirim sistemi oldukça karmaşık bir mikroorganizma sistemine ve dengesine sahiptir. Bu denge kalitesiz beslenme; stres, hastalıklar, ilaç kullanımları, mama değişimleri ve aşılamalarda bozulur. Bu bozulmanın şiddeti ve sonuçları yaşanan sebeplere göre hafiften şiddetliye doğru değişkenlik gösterir.

Bağışıklık sisteminin korunması için bazı özel probiyotiklerin kullanılması önemlidir.

Probiyotik Nedir?

İnsanlarda olduğu gibi evcil dostlarımızın da normal bağırsakları hem faydalı hem de zararlı bakterilere ev sahipliği yapar. Sağlıklı sistemlerde bu iki grup bakteriler dengededir. Ancak hastalık, stres veya fazla ilaç (antibiyotik vb) kullanımı bu sağlıklı dengeyi bozabilir. Bu nedenle dostlarımızın günlük öğünlerine probiyotik ve prebiyotik ilavesi yaparak bağırsak dengesini korur ve sağlığını düzeltir.

Probiyotik Nedir?

İyi bakteriler mi Kötü bakteriler mi?

Prebiyotikler de probiyotikler gibi kullanıldığı hayvan veya insan türünde sağlık yönünden olumlu sonuçlar
doğuran; genellikle spesifik fermente ürünlerden elde edilen ve sindirim sistemindeki mikroorganizma
sisteminde ve dengesinde değişikliklere sebep olan maddelerdir. Bu maddeler sindirim sisteminde
emilmedikleri için öncelikle yararlı bakteriler için besin kaynağı olurlar ve böylece bu bakterilerin sayıları
artar. Bunun yanı sıra probiyotikler gibi bağışıklık sistemini uyaran etki de gösterirler.

Probiyotiklerin Faydaları

Sinidirim Sistemi Sağlığı

Tam ve dengeli alınan probiyotikler ile bağırsaklardaki faydalı bakteri dengesi korunduğunda dostlarımızın dışkıları daha düzenli ve katı olur, gaz problemleri ortadan kalkar. Bağırsak yüzeyinde mikroflora sağlığı da dengeli olduğundan mamalardan faydalanma oranı artacaktır. Yani alınan tüm besinler maksimumda emilip kana karışacaktır.
Bağışıklık Sistemi

İçeriğindeki yüksek miktardaki Beta 1-3,1-6 Glukan, Mannanoligosakkaritler ve Enterococcus Faecium NCIMB 10415 ile SİMBİYOTİK ürünlerin öncüsüdür.

Probiyotikler Ne zaman Kullanılmalı?

Tüm sindirim rahatsızlıklarında, Enteritis, ishal, gaz vb tüm hastalıkların sağaltımı sırasında, evcil dostlarımızın yaşamlarında stres yaratabilecek durumlarda; taşınma, seyahat, pansiyona bırakma, operasyon veya tedavi nedeniyle hastaneye yatma vb.

İlaç kullanımı sonrası: Özellikle antibiyotik kullanımlarından sonra bağırsak florasında bulunan faydalı ve zararlı bakterilerin sayıları azalmış veya dengesi tamamen bozulmuş olabilir. NutrifloraR kullanımı bağırsaklarda faydalı bakterilerin sayılarının artmasını sağlar. NutrifloraR‘yi evcil dostlarımızın öğünlerine ilaç tedavisi öncesinde, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında kullanabilirsiniz.

Mama değişimlerinde; Evcil dostlarımızın mamalarının değişimi sırasında bağırsak floraları etkilenebilir bu nedenle ani mama değişimlerinde bağırsak dengesinin bozulmaması için NutrifloraR kullanabilirsiniz.

Yavrular için; aşı programı süresince, sütten kesimden sonra NutrifloraR kullanımı bağışıklık sistemin güçlenmesi açısından önemlidir.

Günlük Besleme Miktarı

Nutriflora kullanımı evcil dostlarımızın boyutu veya kilosuna göre değişmemektedir.
Günlük mamalarının üzerine tek doz saşe (2 gram) eklenmelidir