Çiftlik

NUTRILYTE PRO 3 Kg

Enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz bütün ishal vakalarında tedaviyi desteklemek üzere geliştirilmiş içeriğinde Na , K , Cl gibi elektrolitleri, 10 milyar probiyotik, ihtiva eden suda eriyebilen toz premikstir.
Anasayfa Hayvan Besleme Ü...Ruminant Yem Kat...ÇiftlikNUTRILYTE PRO 3 Kg

NUTRILYTE PRO ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Enfeksiyöz ve non-enfeksiyöz bütün ishal vakalarında tedaviyi desteklemek üzere geliştirilmiş içeriğinde Na , K , Cl gibi elektrolitleri dengeli bir şeklide içeren enerji kaynağı olarak desktroz ihtiva eden ve 10 milyar probiyotik bakteri içeren suda eriyebilen toz premikstir.

Kullanım Sahası / Endikasyonlar

İşletmelerde görülen buzağı ölümlerinin büyük çoğunluğu buzağı ishallerinden kaynaklanmaktadır ve bu ölümler önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Buzağı ishalleri özellikle doğumdan sonraki ilk 1 hafta içinde daha yoğun görülmekte ve ölümler bu haftada daha çok olmaktadır. Buzağı ishallerinin sebebi ister enfeksiyöz etkenler olsun ister bakım ve beslemeden kaynaklansın yapılması gereken öncelikle şok ve asidoza yol açan sıvı ve elektrolit kaybının giderilmesidir. NUTRILYTE PRO’yla sodyum, potasyum, klor gibi elektrolitlerle ishal sonucunda oluşan elektrolit ve su açığını kapamaya yardımcı olur. Glikoz sayesinde ishal sonucu dışkı ile atılan glikozu ve ortaya çıkan enerji açığını kapamaya yardımcı eder. İçeriğinde bulunan yüksek düzeydeki probiyotik patojen mikroorganizmaların kullandığı besin maddelerini tüketerek ve tutundukları bağırsak epitellerine bağlanarak bunların yerleşmesini engeller ve bu patojenlere karşı anti-mikrobiyel ürünler sentezleyen bağışıklığı uyaran bağırsak florasının kolonizosyonuna etki ederek ishalin bitmesini ve önlenmesine yardımcı olur.

Ambalaj Şekli ve Kullanım Dozu

NUTRILYTE PRO 1-1,5 litre su veya süt ile karıştırılarak bir öğünde buzağıya verilir. Günlük öğün sayısı en az 2 en fazla 4 olmak üzere uygulamaya 2-7 gün arasında devam edilir.