Çiftlik

NUTRIMIX PROSORB PLUS 20 Kg

Özellikle yüksek süt verimine sahip süt sığırlarında doğum sonrası oluşan negatif enerji dengesinin yaratacağı olumsuzlukları gidermek amacıyla kullanılan içeriğinde enerji veren maddeler ve vitamin içeren sıvı premikstir.
Anasayfa Hayvan Besleme Ü...Ruminant Yem Kat...ÇiftlikNUTRIMIX PROSORB PLUS 20 Kg

NUTRIMIX PROSORB PLUS ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Özellikle yüksek süt verimine sahip süt sığırlarında doğum sonrası oluşan negatif enerji dengesinin yaratacağı olumsuzlukları gidermek amacıyla kullanılan içeriğinde enerji veren maddeler ve vitamin içeren sıvı premikstir.

Kullanım Sahası / Endikasyonlar

Geçiş dönemi; süt sığırlarında fizyolojik, metabolik ve besin maddesi ihtiyaç değişikliklerinin yaşandığı önemli bir dönemdir.
Meydana gelen bu değişimler sonucunda hayvanların kuru madde (yem-rasyon) tüketiminde düşüş, süt veriminde ve vücuttaki depo yağ dolaşımına (yağ salınımı) artış görülmektedir.
Bunun sonucunda esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA) kademeli artarak doğuma üç gün kala en yüksek seviyeye ulaşırlar.
Böylece doğumdan hemen önceki dönemde kandaki NEFA miktarının artışı ile kendini gösteren ve negatif enerji dengesi olarak adlandırılan bir durum meydana gelir.
Negatif enerji dengesi ve neden olduğu ketozis, yağlı karaciğer, abomasum deplasmanı, metritis gibi hastalıklar en sık rastlanan sorunların başında gelmektedir. NUTRIMIX PROSORB içeriğinde bulunan enerji kaynakları, ve vitaminler ile bu dönemde yaşanan tüm olumsuz durumların önlenmesi amacıyla kullanılabilecek bir destekleyici ürünüdür.

Ambalaj Şekli ve Kullanım Dozu

Günde hayvan başı 500 gram