Çiftlik

NUTRITOX BKB PLUS 25 Kg

Süt ve Besi sığırlarında yem kaynaklı toksinlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yüksek bağlama kapasitesine sahip HSCAS kaynakları ve inaktif maya içeren toksin bağlayıcıdır.
Anasayfa Hayvan Besleme Ü...Ruminant Yem Kat...ÇiftlikNUTRITOX BKB PLUS 25 Kg

NUTRITOX BKB PLUS ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Süt ve Besi sığırlarında yem kaynaklı toksinlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için kullanılan içeriğinde HSCAS ve inaktif maya içeren toksin bağlayıcıdır.

Kullanım Sahası / Endikasyonlar

Süt ve Besi sığırlarının tüm dönemlerinde karşılaştıkları mikotoksinlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yüksek bağlama kapasitesine sahip HSCAS kaynakları ve glukomannan oranı yüksek maya hücre duvarı içeren içerikleri ile miktoksinleri sindirim siteminde bağlayarak dışarı atılmasını sağlar. Aflatoksin, Okratoksin, Fumonisin ve T2 toksinlerin tekil veya çoklu klinik ve subklinik problemlerinde maksimum koruma sağlayarak performans düşüşlerinin önüne geçer.

Ambalaj Şekli ve Kullanım Dozu

Günde hayvan başı 10-50 gram