Anasayfa LaboratuvarSüt Sığırlarında Metabolik Profil Testi

SÜT SIĞIRLARINDA METABOLİK PROFİL TESTİ

Metabolik Profil Test süt sığırlarının metabolik durumlarını ortaya koymak ve metabolizma hastalıklarının tanısına yardımcı olmak amacıyla yapılan bir testtir. Metabolik profil test, hayvanın bulunduğu ortam, vücut kondisyon skorları, rasyon ile birlikte değerlendirildiğinde süt sığırlarının beslenmesi hakkında fikir edinilmesi açısından önemli bir araçtır. Birçok işletme beslenme yönetimi, subklinik hastalıkların tespiti ve sürüyü hastalıklardan koruma amacıyla metabolik profil testleri uygulamaktadırlar.

MPT kapsamında laboratuvarımızda; Kan Üre Nitrojen, Keton, Kalsiyum, Fosfor, Magnezyum, Kolseterol, Glukoz, Total Protein, Albumin, SGOT, GGT, NEFA parametreleri analizleri yapılmaktadır.