Anasayfa LaboratuvarYem Analiz Hizmetleri

YEM ANALİZ HİZMETLERİ

Hayvancılık işletmelerinde ürün maliyetinin %70-80 gibi büyük bir kısmını yem maliyeti oluşturmaktadır. Bu maliyetleri düşürmenin yolu hayvanlara en az yem israfı ile dengeli bir rasyon vermektir. Dengeli bir rasyon hayvanın fizyolojik durumuna ve hedeflenen üretim performansına göre değişen ihtiyaçları karşılayan rasyondur. Bunu sağlamanın gereklilikleri arasında doğru ve güvenilir analizler önemli bir yer tutmaktadır. Gerek kanatlı hayvanların gerekse ruminant beslemede yem değerlerinin analiz edilmesi, maliyet ve hammadde tasarrufu sağlar. Yapılan analizler sonucunda hazırlanan rasyonlar ile üretilen yemlerin kaliteleri artar ve sonucunda verim performanslarında artış ve üretim maliyetlerinde düşüş sağlanır.

Kanatlı hayvan beslemesinde tek tip yem ile besleme yapılırken ruminant beslemede hem tane yemler hem de kaba yemlerin karışımı ile besleme yapılır. Ruminant hayvanların beslenmelerinde kaba yemlerin kullanımı, gerek hayvanın sindirim fizyolojisi bakımından gerekse de maliyet ekonomisi açısından bir zorunluluktur. Hayvanlara verilecek kaba yemlerin niteliklerinin bilinmesi mevcut kaba yemin, hangi fizyolojik evredeki hayvan için daha elverişli olduğunun bilinmesi ve kaba yemin fiyatlandırılması açısından önem taşımaktadır. Kaba yemin kalitesindeki değişikliklerin; yemleme maliyeti, laktasyon performansı, et tutma kabiliyeti ve hayvan sağlığı üzerine etkili olduğu belirlenmiştir. Kaba yem ve TMR analizlerinin ve kalite kontrollerinin sürekli yapılması, hayvanlarınıza nasıl yem verdiğinizi bilmenizi sağlayacaktır