NUTRILYTE PRO

Buzağı ishallerinde elektrolit ve probiyotik desteği sağlar, su açığını kapamaya yardımcı olur.

gmp-logo
NUTRILYTE PRO ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

NUTRILYTE PRO içeriğinde Enterococcusfaecium NCIMB 10415, dekstroz, sodyum, potasyum, klorür ve vanilya aroması barındırır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

İşletmelerde görülen buzağı ölümlerinin büyük çoğunluğu buzağı ishallerinden kaynaklanmaktadır ve bu ölümler önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Buzağı ishalleri özellikle doğumdan sonraki ilk 1 hafta içinde daha yoğun görülmekte ve ölümler bu haftada daha çok olmaktadır. Yeni doğmuş bir buzağı birçok hastalık etkeni ile karşı karşıyadır.

Doğumdan hemen sonra kolostrum verilmemesi, kalitesiz kolostrum ile besleme, kalitesiz buzağı maması ile besleme ve hijyenik olmayan ortamlarda barındırma gibi idari hatalar ile E.coli, salmonella, rotavirus, coronavirus gibi bakteriyel ve viral etkenler bu dönemde buzağı ishallerine sebep olabilmektedir. Buzağılarda oluşan ishallerde su ile birlikte sodyum, klor ve potasyum gibi elektrolit kayıplarının yanında enerji sağlayan besin maddelerinin de kayıpları oluşmaktadır. Dolayısıyla uzun süren ishallerde hayati öneme sahip besin maddelerinin dışkı ile atılması sonucu fizyolojik açlık görülebilmektedir. Ayrıca akut ishal vakalarında sıvı kaybı ve elektrolit dengenin bozulması asidoza neden olarak hücre içi iyon dengesini bozmakta ve plazma potasyum konsantrasyonunu arttırarak kalp üzerinde olumsuz etki göstermesine ve ölüme neden olabilmektedir. Buzağı ishallerinin sebebi ister enfeksiyöz etkenler olsun ister bakım ve beslemeden kaynaklansın yapılması gereken öncelikle şok ve asidoza yol açan sıvı ve elektrolit kaybının giderilmesidir. Sıvı ve elektrolit kaybının giderilmesinden sonra ishalin etkenine yönelik tedavi yapılmalı gerekirse antibiyotik kullanılmalı bakım ve besleme koşulları düzeltilmelidir. Buzağı ishalleri sonucunda gerçekleşen ölümler enfeksiyon etkeninden ziyade sıvı ve elektrolit kayıplarından kaynaklanmaktadır. Elektrolit tedaviye ne kadar erken başlanırsa buzağının yaşama şansı o kadar yüksek olur.

NUTRILYTE PRO’yla sodyum, potasyum, klor gibi elektrolitlerle ishal sonucunda oluşan elektrolit ve su açığını kapamaya yardımcı olur.

Glikoz sayesinde ishal sonucu dışkı ile atılan glikozu ve ortaya çıkan enerji açığını kapamaya yardımcı eder.

İçeriğinde bulunan yüksek düzeydeki probiyotik patojen mikroorganizmaların kullandığı besin maddelerini tüketerek ve tutundukları bağırsak epitellerine bağlanarak bunların yerleşmesini engeller ve bu patojenlere karşı anti-mikrobiyel ürünler sentezleyen bağışıklığı uyaran bağırsak florasının kolonizosyonuna etki ederek ishalin bitmesini ve önlenmesine yardımcı olur.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ambalaj Şekli: 100 gram alüminyum doypack

KULLANIM ORANI

1-1,5 litre su veya süt ile karıştırılarak bir öğünde buzağıya verilir.

Günlük öğün sayısı en az 2 en fazla 4 olmak üzere uygulamaya 2-7 gün arasında devam edilir.