NUTRILYTE PRO

Buzağıda elektrolit ve probiyotik desteği sağlar.ishal ve su açığını kapatmaya yardımcı olur.

NUTRILYTE PRO ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Buzağıda elektrolit ve probiyotik desteği sağlar.ishal ve su açığını kapatmaya yardımcı olur.

KULLANIM ALANI / ENDİKASYONLARI

Çiftliklerde görülen buzağı ölümlerinin çoğu buzağı ishalinden kaynaklanır ve bu ölümler önemli ekonomik kayıplara neden olur. Özellikle doğumdan sonraki ilk hafta buzağı ishali daha yoğundur ve bu hafta ölümler daha sık görülür. Yeni doğmuş bir buzağı birçok hastalık faktörü ile karşı karşıyadır.Doğumdan hemen sonra kolostrum verilmemesi, kalitesiz kolostrum ile beslenme, kalitesiz buzağı mamaları ile beslenme, hijyenik olmayan ortamlarda barınma gibi idari hatalar ve E.coli, salmonella, rotavirus, koronavirüs gibi bakteriyel ve viral faktörler bu dönemde buzağı ishaline neden olabilir. Buzağılarda ishalde su ile birlikte sodyum, klor ve potasyum gibi elektrolit kayıplarının yanı sıra enerji sağlayan besin maddelerinin de kayıpları meydana gelir. Bu nedenle uzun süreli ishalde hayati besinlerin dışkı ile atılması sonucu fizyolojik açlık görülebilir. Ayrıca akut diyare durumlarında sıvı kaybı ve elektrolit dengesinin bozulması asidoza neden olabilir, hücre içi iyon dengesini bozabilir ve plazma potasyum konsantrasyonunu artırarak kalbe olumsuz etki ederek ölüme neden olabilir. Buzağı ishalinin nedeni ister bulaşıcı ister bakım ve beslenmeden kaynaklansın, yapılacak ilk şey şok ve asidoza neden olan sıvı ve elektrolit kaybını ortadan kaldırmaktır. Sıvı ve elektrolit kaybı giderildikten sonra ishal nedeninin tedavisi yapılmalı, gerekirse antibiyotik kullanılmalı, bakım ve beslenme koşulları düzeltilmelidir. Buzağı ishali sonucu ölümler enfeksiyon etkeninden çok sıvı ve elektrolit kayıplarına bağlıdır. Elektrolit tedavisine ne kadar erken başlanırsa, buzağının yaşama şansı o kadar yüksek olur.NUTRILYTE PRO ile ishal sonucu oluşan elektrolit ve su açığını sodyum, potasyum, klor gibi elektrolitlerle doldurmaya yardımcı olur.Glikoz sayesinde ishal ve ortaya çıkan enerji açığı sonucu dışkı ile atılan glikozun kapatılmasına yardımcı olur.İçeriğinde bulunan üst düzey probiyotik patojenik mikroorganizmaların kullandığı besinleri tüketerek ve yapıştıkları bağırsak epiteline bağlanarak yerleşmelerini engeller ve bağışıklık sistemini uyaran bağırsak florasının kolonizasyonunu etkileyerek ishalin sona ermesine ve önlenmesine yardımcı olur. Bu patojenlere karşı antimikrobiyal ürünler sentezleyen.

paketleme

Ambalaj: 100 gram alüminyum doypack

kullanım

1-1.5 litre su veya süt ile karıştırılarak buzağıya tek seferde verilir. yemek.

Uygulamaya en az 2 öğün olacak şekilde 2-7 gün devam edilir vegünde en fazla 4 öğün.