RUMENBUFF

RUMENBUFF içeriğinde Vitamin B12, mangan, demir, çinko, bakır, kobalt, SaccharomycesCerevisae, DL-Methionine, kalsiyum propiyonat, kalkerli deniz algi, sodyum bikarbonat ve magnezyum oksit barındırır.

RUMENBUFF ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

RUMENBUFF içeriğinde Vitamin B12, mangan, demir, çinko, bakır, kobalt, SaccharomycesCerevisae, DL-Methionine, kalsiyum propiyonat, kalkerli deniz algi, sodyum bikarbonat ve magnezyum oksit barındırır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Geviş getiren hayvanlar diğer tek mideli hayvan türlerinden en önemli ayrılan özelliği dört mideye sahip olmalarıdır. Bu nedenle geviş getiren hayvanlarda (ruminant) sindirim sistemi çok önemli bir yere sahiptir. Bu hayvanlarda bulunan dört mideden ise en önemli kısmı rumen (işkembe) kısmıdır.

Rumen, içeriğinde bulunan mikroorganizmalar yardımıyla yemlerin sindirildiği fermentasyon ortamıdır. Yemler rumende fiziksel parçalanma ve mikrobiyel fermentasyon sayesinde sindirilmektedir. Ve burada oluşan ürünler neticesinde de ruminantlar hem yaşamı hemde verimi için gerekli maddeleri üretmektedirler. Bir kıyaslama yapılması gerekiyorsa at denilince akla nasıl ayak sağlığı geliyorsa, geviş getiren hayvanlar denilincede akla rumen (işkembe) sağlığı gelmesi gerekmektedir. Çiftlik hayvanlarında, sindirim sistemindeki problemlerden dolayı meydana gelen ölüm oranı ve hastalanma oranları solunum sistemi problemlerinden sonra ilk sırada yer almaktadır.

Çabuk gelişen ve yüksek verimli hayvanların protein, enerji gibi ihtiyaçlarını karşılayan yemler ve hammadeler, hayvan beslemede geniş kullanım alanları bulduğundan bu zamana kadar, sindirim sistemi hastalıkları arasında en yaygın olan ve en iyi bilinen hastalık rumene ait hastalıklardır. Ruminantlar enerji gereksinimi genel olarak fazla miktarda kolay sindirilebilir karbonhidratları içeren rasyonlarla karşılarlar. Bu tip rasyonların ani ve alıştırılmaksızın ruminantlar tarafından fazla miktarda tüketilmesi rumen mikroorganizmaları ve fermantasyonu üzerinde önemli etkilere yol açarak rumen pH’sını düşürmekte ve rumen ortamında değişikliklere neden olmaktadır. Bu düşüş ve değişikliklerin sıklığına ve süresine bağlı olarak, rumen asidozisi, rumen atonisi gibi ve bunların daha genel hale gelerek karmaşıklaştığı tüm sistemleri etkilediği bazı rahatsızlılara neden olmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilmesine yardımcı olmak için RUMENBUFF kullanımı sizi rahatlatacaktır.

RUMENBUFF içeriğindeki termotabil canlı maya, rumen tamponlayıcıları ve vitamin-minerallerle rumen değişikleri düzeltebilmesine olanak sağlar. İçerğinde bulunan termostabil canlı maya rumende hasara uğramış olan rumen mikroorganizmalarının sayı ve aktivitelerinde artış sağlayarak burada hayvan için ihtiyaç olan ürünler (UYA vb.) miktarlarında ve oranlarında değişme ve sindirimde iyileşme sağlarlar.

Termostabil olmasıda daha uzun süre stabil kalmasına ve dayanıklı olmasına olanak verir. Rumen tamponlayıcıları ise, oluşan pH değişimlerinin durdurulmasına ve rumenin tamponlama kapasitesine destek sağlayarak normale hızla dönmesine destek sağlamaktadır.
Çoklu rumen tamponlayıcısı sayesinde uzun süre etkindir. İçeriğinde bulunan enerji verici ve vitamin-mineraller sayesinde bozulan rumen sağlığında eksilen bu maddeleri yerine koyulmasına yardım ederler.

AMBALAJ ŞEKLİ

130 gr. doypack ambalaj

KULLANIM oranı

Sığırlarda ambalajın tamamının 1-1,5 litre su içerisinde karıştırılarak uygun bir kap veya mide sondası ile bir seferde verilmesi ile kullanılırken koyun ve keçilerde ise önerilen doz 30-35 gramdır.

Kullanım rumen fonksiyonlarının normalleşmesine kadar 3-5 gün süreyle tekrar edilir.