KALSİNERJİ

İçeriğinde bulunan enerji kaynakları, kalsiyum kaynağı ve vitaminler – mineralle doğum sonrası dönemde yaşanabilecek olumsuz durumların önlenmesi amacıyla kullanılabilecek bir destek ürünüdür.

KALSİNERJİ ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

KALSİNERJİ içeriğinde Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B12, Vitamin C, Niasin, Kobalt, Sorbitol, Gliserol, Monopropilen glikol barındırır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Süt sığırlarında doğumdan önceki ve sonraki 2 ya da 3 haftayı kapsayan dönem geçiş dönemi olarak adlandırılmaktadır. Geçiş dönemi süt sığırlarda fizyolojik, metabolik ve besin maddesi ihtiyaç değişikliklerinin yaşandığı önemli bir dönemdir.

Meydana gelen bu değişimler sonucunda hayvanların kuru madde (yem-rasyon) tüketiminde düşüş, süt veriminde ve vücuttaki depo yağ dolaşımına yağ salınımı) artış görülmektedir.

Bunun sonucunda esterleşmemiş yağ asitleri (NEFA) kademeli artarak doğuma üç gün kala en yüksek seviyeye ulaşırlar. Böylece doğumdan hemen önceki dönemde kandaki NEFA miktarının artışı ile kendini gösteren ve negatif enerji dengesi olarak adlandırılan bir durum meydana gelir.

Bu dönemde bunlara ilaveten besleme hataları sonucunda pek çok metabolik hastalık ortaya çıkmaktadır.

Bunlardan negatif enerji dengesi ve neden olduğu ketozis, yağlı karaciğer, abomasum deplasmanı, metritis gibi hastalıklar en sık rastlanan sorunların başında gelmektedir.

Karşılaşılan tüm bu sorunlar süt sığırlarında süt ve döl verimlerinde ciddi kayıplara yol açmaktadır.

Tüm bu sorunlara karşı KALSİNERJİ size destek olacaktır.

İçeriğinde bulunan enerji kaynakları, kalsiyum kaynağı ve vitaminler – mineralle bu dönemde yaşanan tüm olumsuz durumların önlenmesi amacıyla kullanılabilecek bir destek ürünüdür.

AMBALAJ ŞEKLİ

500 gram

KULLANIM ORANI

Uygulama kolaylığı için tasarlanmış özel şişesi ile KALSİNERJİ günlük 500 gram dozunda tek seferde içirilir.

Uygulama; ineklerde doğumdan önceki bir hafta ile doğumdan sonra en az bir hafta süreyle devam ettirilmeli en az kullanım miktarı 4 uygulamadan az olmamalıdır. Koyun ve keçilerde ise aynı zaman dilimlerinde sabah 50, akşam 50 gram olarak kullanılır.