MINTRACE

Çiftlik hayvanlarında gelişme ve verimleri için gerekli makro ve mikro minerallerini dengeli bir şekilde içeren bir çözeltidir.

MINTRACE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

MINTRACE, evcil hayvanların gelişme ve verimleri için gerekli makro ve mikro minerallerini dengeli bir şekilde içeren bir çözeltidir.

Kalsiyum, kemiğin yapısında stabilite, smoregülasyon, kas kontraksiyonu, kan koagülasyonu, ATP etkinleştirilmesi, sinirsel uyarı gibi görevleri vardır.

Fosfor, lesitinin ve fosfolipidlerin yapısında bulunur, karbonhidrat ve protein metabolizmasında önemli rol oynar.

Magnezyum, birçok enzim sistemini etkinleştirir.

Demir, oksijen taşınması ve oksidasyon tepkimeleriyle ilgili olarak bir çok enzimin ve hemoglobinin yapısında bulunur.

Mangan, dolaylı olarak kıkırdak dokusunun oluşumuna katılır.

Kobalt, B12 vitaminin yapısına girer. Bu yüzden B12 eksikliğine ilgili anemilerde önemlidir.

Çinko, bazı enzim ve hormon yapısına girer, Vitamin E’nin işlevlerini tamamlar. RNA sentezi gibi bir çok önemli işlevlerde görev alır. Kemiklerin gelişimi, büyüme, savunma mekanizması ve hücresel immünite ile ilgilidir.

Bakır, demirin hemoglobin sentezindeki kullanımı ve bir çok enzimim yapısı için gerekli bir elementtir. Ayrıca deri pigmentasyonu, keratin ve kemik yapısı ile de ilişkilidir.

MINTRACE içeriğinde bakır, çinko, demir, kobalt, mangan, selenyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve fosfor içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Kümes hayvanlarında, yemden yararlanmayı arttırır. Yumurta kabuğunu güçlendirir. Tüy dökülmesi sonucu vücutta oluşan mineral madde kaybını karşılar. Kanibalizmi önler, dehidrasyon ve diyare gibi durumlarda mineral kaybını gidermek için kullanılır.

Kuzu ve buzağıların makro ve mikro mineral noksanlığını giderir. Genç hayvanlarda gelişmeyi hızlandırır, hızlı kilo artışı sağlar. Hayvanların hastalıklara karşı dirençli olmasını temin eder.

Ergin hayvanlarda, beslenme veya fizyolojik nedenlerde oluşan mineral eksikliklerini giderir. Gebelik döneminde ve laktasyon döneminde çok artan mineral ihtiyaçlarını karşılar. Fosfor eksikliğinden kaynaklanan pika hastalığından korur, raşitizmi önler.

AMBALAJ ŞEKLİ

1 Litre Plastik Şişe, 5-20 Litre Plastik Bidon

KULLANIM ORANI

MINTRACE mineral ihtiyacını karşılamak için kanatlılarda her bir ton içme suyuna 2,5-5 litre, At, sığır, buzağı, dana, koyun ve keçilerde 1 ton içme suyuna 2,5 L katılarak kullanılır. Hayvan türüne göre günlük tüketilecek premiksli su miktarı: Buzağı, dana, koyun ve keçilerde 5L’yi, at ve sığırlarda 10L’yi geçmemelidir.

MINTRACE, evcil hayvanların içme sularına her gün taze olarak katılmak suretiyle oral yolla kullanılır.

Uygulamaya, veteriner hekimin önerisi ve hayvanların genel durumuna göre, 4-8 gün devam edilir ve her ay tekrarlanabilir.