NutrI Flora FelIne-CANINE

NUTRIFLORA; içerigindeki yüksek miktardaki Beta 1-3,1-6 Glukan, Mannanoligosakkaritler ve Enterococcus Faecium NCIMB 10415 ile SIMBIYOTIK ürünlerin öncüsüdür.

NUTRIFLORA; içeriğindeki yüksek miktardaki Beta 1-3,1-6 Glukan, Mannanoligosakkaritler ve Enterococcus Faecium NCIMB 10415 ile SİMBİYOTİK ürünlerin öncüsüdür.

Kedi ve köpeklerdeki sindirim sistemi oldukça karmaşık bir mikroorganizma sistemine ve dengesine sahiptir. Bu denge kalitesiz beslenme; stres, hastalıklar, ilaç kullanımları, mama değişimleri ve aşılamalarda bozulur. Bu bozulmanın şiddeti ve sonuçları yaşanan sebeplere göre hafiften şiddetliye doğru değişkenlik gösterir. Son yıllarda bu dengenin korunması ve bozulduğu durumlarda tekrar eski haline getirilme-si için yoğun bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonucunda Probiyotiklerin ve Prebiyotiklerin veya bunların birleşimlerinin (Simbiyotikler) kullanımı ile bozulan bu dengenin düzletilmesi ve buna ek olarak bağışıklık sisteminin desteklenmesinde olumlu sonuçlar alınmıştır.

Probiyotik Nedir;

Kullanıldığı hayvan veya insan türünde sağlık yönünden olumlu sonuçlar doğuran canlı mikroorganizmalar-dır. Probiyotiklerin en önemli etkisi sindirim sistemindeki zararlı bakteriler üzerindedir. Bu etkilerini ya direkt ürettikleri bazı maddeler ile zararlı bakterileri yok ederek yaparlar ya da zararlı bakterilerden önce bağırsak çeperine yerleşerek zararlı bakterilerin çoğalmasını engellerler. Bu etkilerinin yanı sıra bağışıklık sistemini uyaran etki de gösterirler.

Prebiyotik Nedir;

Prebiyotikler de probiyotikler gibi kullanıldığı hayvan veya insan türünde sağlık yönünden olumlu sonuçlar doğuran; genellikle spesifik fermente ürünlerden elde edilen ve sindirim sistemindeki mikroorganizma sisteminde ve dengesinde değişikliklere sebep olan maddelerdir. Bu maddeler sindirim sisteminde emilmedikleri için öncelikle yararlı bakteriler için besin kaynağı olurlar ve böylece bu bakterilerin sayıları artar. Bunun yanı sıra probiyotikler gibi bağışıklık sistemini uyaran etki de gösterirler.

Simbiyotikler;

Probiyotiklerin ve Prebiyotiklerin aynı anda tek başına gösterdikleri etkiden daha fazlasını gösterdikleri bir etki almak için beraber kullanılan preparatlardır.

 

SİMBİYOTİKLERİN Faydaları

Sindirim sistemi sağlığı

Tam ve dengeli alınan simbiyotikler ile bağırsaklardaki faydalı bakteri dengesi korunduğunda dostlarımızın dışkıları daha düzenli ve katı olur, gaz problemleri ortadan kalkar. Sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışması sonucunda mamalardan faydalanma oranı artacaktır. Yani alınan tüm besinler maksimum oranda emilip kana karışacaktır.

Bağışıklık sistemi

Bağırsaklar antikor üreten hücrelerin %90’ını ve bağışıklık sisteminin koruyucu hücrelerinin %70’ten fazlası-nı içerir. Bağırsaklarda oluşan herhangi bir sorun nedeniyle bu hücrelerin üretiminde aksama olur ve bağışıklık sistemi zayıflar. Simbiyotikler hem bağırsak sağlığını koruyarak hem de bu hücreleri aktive ederek bağışıklık sistemini aktif tutarlar. Böylelikle evcil dostlarımızda daha mutlu, sağlıklı ve uzun bir hayat için daha sağlıklı bir sindirim sistemi ve daha yüksek korumada bir bağışıklık sistemi şekillenir.

SİMBİYOTİKLER Ne Zaman Kullanılmalı;

• Enteritis, ishal, gaz vb tüm sindirim rahatsızlıklarında, tüm hastalıkların sağaltımı sırasında
• Evcil dostlarımızın yaşamlarında stres yaratabilecek durumlarda; taşınma, seyahat, pansiyona bırakma, operasyon veya tedavi nedeniyle hastaneye yatma vb.
• İlaç kullanımı sonrası: Özellikle antibiyotik kullanımların-dan sonra bağırsak florasında bulunan faydalı bakterilerin sayıları azalmış veya dengesi tamamen bozulmuş olabilir. Nutriflora kullanımı bağırsaklarda faydalı bakterilerin sayılarının artmasını sağlar. Nutriflora’yı evcil dostlarımızın öğünlerine ilaç tedavisi öncesinde, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında kullanabilirsiniz
• Mama değişimlerinde; Evcil dostlarımızın mamalarının değişimi sırasında bağırsak floraları etkilenebilir bu neden-le ani mama değişimlerinde bağırsak dengesinin bozulma-ması için Nutriflora kullanabilirsiniz
• Yavrular için; aşı programı süresince, sütten kesimden sonra Nutriflora kullanımı bağışıklık sistemin güçlenmesi açısından önemlidir.
SİMBİYOTİK ürünlerin öncüsü olan
NUTRILFORA CANINE ve FELINE;
İçeriğindeki yüksek miktardaki Beta 1-3,1-6 Glukan, Mannanoligosakkaritler (MOS) ve
Enterococcus Faecium NCIMB 10415 ile
bağırsaklardaki mikroorganizmaların dengesini
en optimum şeklide sağlar,
bozulan dengeyi yeniden kurar ve
bağışıklık sistemini aktive eder. Günlük Besleme Miktarı
Nutriflora kullanımı evcil dostlarımızın boyutu
veya kilosuna göre değişmemektedir.
Günlük mamalarının üzerine tek doz saşe (2 gram) eklenmelidir.