NUTRIMIX MET-CHOL

Özellikle yüksek süt verimine sahip süt sığırlarında karaciğeri desteklemek amacıyla kullanılan içeriğindeki kaplanmış kolin ve methionine bulunan toz premikstir.

NUTRIMIX MET-CHOL ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Özellikle yüksek süt verimine sahip süt sığırlarında karaciğeri desteklemek amacıyla kullanılan içeriğindeki kaplanmış kolin ve methionine içeren toz premikstir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Yüksek verimli süt ineklerinde enerji yetersizliğine bağlı olarak çoğunlukla doğumdan sonraki ilk 3 hafta olmak üzere laktasyonun ilk 3 ayı içerisinde karaciğer yağlanması ve ketozis gibi ekonomik kayıplara neden olan metabolik hastalıklar ortaya çıkabilmektedir. Doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde karaciğerde yağlanmayı önleyici kolin ve metiyonin gibi lipotropik etkili maddelerin kullanılması önerilmektedir. NUTRIMIX MET-CHOL doğum sonrası karaciğer yağlanması ve ketozis problemi yaşayan süt ineklerinin tedavilerini desteklemek ve karaciğer yağlanmasından korumak amacıyla formüle edilmiş rumen korumalı kaplanmış kolin ve rumen korumalı kaplanmış metiyonin içeren bir üründür.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ambalaj Şekli: 25 Kg OPP torba

KULLANIM ORANI

Günde hayvan başı 150 gram