NUTRITOX BKB PLUS

Süt ve Besi sığırlarında yem kaynaklı toksinlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yüksek bağlama kapasitesine sahip HSCAS kaynakları ve inaktif maya içeren toksin bağlayıcıdır.

NUTRITOX BKB PLUS ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Süt ve Besi sığırlarında yem kaynaklı toksinlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek için kullanılan içeriğinde HSCAS ve inaktif maya içeren toksin bağlayıcıdır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Süt ve Besi sığırlarının tüm dönemlerinde karşılaştıkları mikotoksinlerin olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla yüksek bağlama kapasitesine sahip HSCAS kaynakları ve glukomannan oranı yüksek maya hücre duvarı içeren içerikleri ile miktoksinleri sindirim siteminde bağlayarak dışarı atılmasını sağlar. Aflatoksin, Okratoksin, Fumonisin ve T2 toksinlerin tekil veya çoklu klinik ve subklinik problemlerinde maksimum koruma sağlayarak performans düşüşlerinin önüne geçer.

AMBALAJ ŞEKLİ

Ambalaj Şekli: 25 Kg OPP torba

KULLANIM ORANI

Günde hayvan başı 10-50 gram