REPROMAX

Ruminantlarda üreme dönemlerinde ihtiyaç duydukları protein, mineral ve vitamin desteği sağlar.

REPROMAX ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

REPROMAX içeriğinde Beta Karoten, Vitamin E, demir, organik çinko, organik mangan, organik bakır, organik mangan, organik selenyum barındırır.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Sürü reprodüktif verimliliği, sütçü işletmelerde karlılığın en önemli göstergesidir. Ekonomik karlılığın sağlanabilmesi için, ticari sütçü işletmelerde her inekten yılda bir buzağı alınması gerekmektedir. Belirtilen bu hedefin yakalanabilmesi için öncelikle östrus tam olarak belirlenmeli, tohumlama zamanında yapılmalı ve kayıt sistemi titiz olarak uygulanmalıdır.

Rasyonun enerji, protein, vitamin ve mineral madde içerikleri üreme performansını doğrudan etkileyen besinsel faktörlerdir. Negatif ve pozitif enerji dengesi, yetersiz veya aşırı protein tüketimi, mineral veya vitamin yetersizliği gibi beslenme bozuklukları tüm çiftlik hayvanlarında üreme sorunlarına yol açmaktadır. Bunların yanında ruminantlarda üreme siklusunun sağlıklı seyri, kızgınlık, döllenme ve gebeliğin devamı için özel etkili besin maddeleri de büyük önem taşımaktadır.

REPROMAX içeriğindeki E vitamin ve Organik Selenyum sayesinde retensiyosekundinarium (eş atamama) ve abort (yavru atığı) oranının düşürülmesini, rahimin kısa sürede toparlanmasını, embriyo kalitesinin artmasını ve tohumlamada geri dönme oranının azalmasını ve vücut bağışıklığının yükselmesini sağlar. İçeriğinde bulunan diğer organik minerallerde döl verimi performansına olumlu etkileri olmaktadır. β-karoten ise, ovaryumlarda vitamin A kaynağı olarak kullanılırken, ovulasyon sırasında folikülmembranının yırtılmasında görev alır. Ayrıca, plazmadaki β-karoten düzeyi ile hem folikül sıvısı ve luteal doku arasında hem de korpusluteum ağırlığı arasında pozitif korelasyon vardır. Bu sebeplere istinaden β-karotensuböstrus, ovulasyonda gecikme, korpusluteum oluşumunda gecikme veya boyutlarında küçülme, progesteron sentezinde, siklus sırasında ve gebeliğin ilk döneminde azalma, foliküler ve luteal kist oluşumunda artış, gebeliğin ilk üç ayında embriyonik ve fötal ölümlerin önlenmesine yardım eder.

AMBALAJ ŞEKLİ

3 Kg Plastik Kova

KULLANIM oranı

Özellikle tohumlamadan önceki 7-10 gün ve tohumlamadan sonraki 3-5 gün boyunca hayvan başı 100 gram tek seferde veya öğün sayısı âdetine göre eşit miktarda olmak üzere kullanılır.